Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači | Department of Game Biology, Pathology and Breeding |

Dobrodošlica
Zavod za biologiju, patologiju i uzgoj divljači osnovan je 1989. godine, izvorno kao Katedra, te predstavlja jednu od najmlađih ustrojbenih jedinica Veterinarskog fakulteta. Trenutno Zavod sudjeluje u izvođenju nastave iz jednog obvezatnog predmeta, četiri izborna predmeta, specijalističkog i doktorskog studija….
Djelatnosti Zavoda usmjerene su na unaprjeđenje dijagnostika i razumijevanja pojavnosti bolesti divljih životinja, kao i na mogućnosti suzbijanja i sprječavanja pojave oboljenja. Pored toga Zavod predano radi na unaprjeđenju modela uzgoja i zaštite divljih žiotinja te očuvanju i poboljšanju staništa.
Trenutno na Zavodu su zaposlena dva nastavnika, dva asistenta i jedan tehnički suradnik. Detaljnije o djelatnicima Zavoda možete saznati korištenjem poveznice djelatnici.